Why

Waarom doen wij wat we doen? Tijdens onze jaren in het bedrijfsleven viel ons iets op: maar weinig mensen komen er echt tot hun recht...

Lees meer Lees meer

How

Wij helpen mensen om hun organisatie weer te laten bruisen. Daarvoor boren we hun potentieel aan – dat is er al. Je hoeft het alleen..

Lees meer Lees meer

What

Zelf doen. Zelf ontdekken. Dat proces zetten we, aan de hand van The Circle of Vitality©, in gang met een zo groot mogelijk groep mensen...

Lees meer Lees meer

Over ons

Wij helpen organisaties om (veel) vitaler te worden. Daarvoor gaan we samen met de mensen in en rondom de organisatie aan het werk. Zo versterken we verbindingen en maken we nieuwe. Samen ontdekken we de echte betekenis van de organisatie en hoe je die beleeft. In een samenleving waar de druk toeneemt door de continu veranderende omstandigheden (marktwerking, deregulering, terugtredende overheid, participatie) zijn die elementen cruciaal om je te onderscheiden.

Lees meer

Sociale cohesie: Tafel van Marcelis

De stichting Tafel van Marcelis is ontstaan uit het gedachtegoed van Willem Marcelis, de overleden directeur van een centrum voor senioren in Enschede, waarin hij zijn organisatie als een centrum van en voor wijk ziet. Deze stichting zet zich voor het versterken van de sociale cohesie in de wijk door het aanjagen en faciliteren van allerlei initiatieven gericht op verbinding.
Lees meer

Daltonschool De Rank

Openbare Daltonschool de Rank is een vooruitstrevende school waar leerlingen de vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen om zelfstandig (samen met anderen) te leren en te werken. Vanuit de Daltonvisie en de nieuw geformuleerde kernwaarden is de centrale hal ingericht als extra speel-, leer- en ontspanplek voor leerlingen maar ook voor leerkrachten en ouders.
LEES MEER

SBO de Tender

SBO de Tender wil het gewenste gedrag (Positive Bahaviour Support) en haar betekenis zichtbaar maken en versterken in alles dat zij doet.
LEES MEER

Wateringse Veld College

Het Wateringse Veld College (w@ve) laat zich door Jobra op alle gebieden van de Circle of Vitality een jaar lang begeleiden om zo vanuit de betekenis haar propositie in de Haagse omgeving optimaal neer te zetten.
LEES MEER

Testimonials

Een nieuwe Kerkewei: weten wat je wilt is soms wel voelbaar, maar nog niet zichtbaar. De weg die je als school inslaat is er één met bochten en wegversmallingen. Door je visie werkelijkheid te laten zijn in je inrichting help en houd je jezelf op de juiste weg. Jobra heeft hier samen met ons een mooie richtingaanwijzer geplaatst. Wij zijn op weg,  naar een school waar kinderen ontdekken en samenwerken. Waar we spelen en leren en trots zijn op wie we zijn en gaan worden.

Francy Wilthuis
Francy Wilthuis
Directeur OG de Kerkuil

Het werken met Jobra was zeer prettig. Het onderwijsconcept van Dalton is volledig terug gekomen in onze inrichting. De nieuwe ideeën zorgen ervoor dat ons Daltononderwijs beter tot zijn recht komt. Door de frisse uitstraling, de juiste kleurcombinatie en het duurzame materiaal oogt de school netjes en opgeruimd. 

Lees hier meer
Saskia Houwing
Saskia Houwing
Locatieleider ods Engelenbergschool
Jobra helpt je om vanuit jouw visie de juiste keuzes te maken. Dat vullen ze vervolgens aan met een eigen visie en allerlei ideeën waar je zelf niet op komt.  
Antoinette Schildkamp
Antoinette Schildkamp
Directrice Het Zeggelt
Leren leven vanuit wie je bent. In het traject om de betekenis van het w@ve te ontdekken is Jobra op strategische wijze aan de slag gegaan om mensen aan elkaar te verbinden, om zo de organisatie verder te helpen. Hun expertise en inspirerende inzichten geven vertrouwen dat het goed komt. Lees hier meer
Anco van Moolenbroek
Anco van Moolenbroek

Mijn leven lang ben ik al bezig met patiënten en patiëntenrechten. De zorg moet in mijn ogen een zo menselijk mogelijk gezicht hebben. Daarin vind ik ook aansluiting bij de visie van Jobra. De samenwerking met John Overmeer is niet alleen heel prettig, maar ook enthousiasmerend. Hij is oprecht, gedreven en wat hij wil voor de zorg komt recht uit zijn hart.

Rene de Veen
Rene de Veen
Psychiater en manager zorg

Wat ons in Jobra aansprak was de kleinschaligheid en de persoonlijke aanpak waarbij we zeer nauw samenwerkten. Meer als partners dan als opdrachtgever en leverancier.

Robert Goossens
Robert Goossens