Ontwikkel de samenleving

Wij helpen mensen om hun organisatie weer te laten bruisen. Daarvoor boren we het potentieel binnen de organisatie aan – dat is er al. Je hoeft het alleen nog maar te (re)vitaliseren.

Individuele behoeftes

Voor elke organisatie is de behoefte anders. Dit betekent dat elk traject om tot (re)vitalisatie te komen er verschillend uitziet. Sommige trajecten duren slechts een paar maanden, vaak betreft dit kleinere veranderingen. Bij andere organisaties kan een traject jaren duren of blijven we zelfs een betrokken partner om af en toe mee te sparren om na te gaan of de juiste doelen nog worden nagestreefd en behaald.

Vier fases

Meestal volgt een volledig traject een aantal vaste fases, welke uitvoerig toegelicht worden op de pagina Tools. We starten met The Springboard: samen achterhalen we de betekenis van de organisatie. Vervolgens gaan we naar The Jump: voor alle belangrijke terreinen binnen een organisatie wordt een plan ter vergroting van de vitaliteit opgesteld. In The Landing worden die plannen uitgevoerd. Ten slotte is er The FollowUp, een evaluatiefase waarin we kijken of doelen bereikt worden, veranderingen houdbaar zijn, of de medewerkers voortgang boeken en of volledig potentieel benut wordt.

Elk van de vier genoemde fases bestaat uit één of meerdere onderdelen. Welke daarvan uitgevoerd worden ligt aan wat past bij de organisatie en wat nodig is. Lees hierover meer in onze Tools.