Onze missie

Betekenis zichtbaar maken

Jobra wil samen met organisaties achterhalen wat hun betekenis is en dit zichtbaar maken. Wat zijn de kernwaarden? De missie en visie? Wat maakt hen uniek? In een samenleving waar de druk toeneemt door de continu veranderende omstandigheden (marktwerking, deregulering, terugtredende overheid, participatie) zijn die elementen cruciaal om je te onderscheiden van andere organisaties. Wat is strategisch de volgende stap? Dit doorvertalen in huisstijl, interieur, communicatie en alles wat een organisatie ademt, dat is waar Jobra voor staat.

Potentieel aanboren

Wij helpen organisaties om (veel) vitaler te worden, en het potentieel dat in de organisatie aanwezig is te gebruiken. Daarvoor gaan we samen met de mensen in en rondom de organisatie aan het werk. Zelf doen; zelf ontdekken; zelf ontmoeten. Samen ontdekken we de echte betekenis van de organisatie en hoe je die beleeft. Als mensen en organisaties door samen te werken merken hoeveel ze voor elkaar kunnen doen en betekenen, groeit er iets moois. Begrip. Herkenning. Nieuwe ideeën. Andere invalshoeken. Mogelijkheden. Kansen.

Samen ontdekken

Waarom doen wij eigenlijk wat we doen? Tijdens onze jaren in het bedrijfsleven viel ons iets op: maar weinig mensen komen er echt tot hun recht. Er is namelijk nog zoveel potentieel waar niets mee gebeurt. Dat willen wij veranderen. Niet door te vertellen hoe het moet. Niet door met het zoveelste verander- of verbeterplan te komen. Maar door mensen in organisaties te helpen ontdekken dat ze echt veel meer kunnen. En hen vervolgens op weg te helpen om dat ook te gaan doen. Zo ervaren ze zelf wat de waarde is. Zo ontdekken ze zelf welke richting bij hun organisatie past en ontmoeten ze andere organisaties die daarin ook een rol kunnen spelen.

Maatschappelijke impact

De mensen van Jobra hebben ruime ervaring in de commerciële wereld. Die zetten ze nu in voor organisaties met een grote betekenis voor de samenleving. Onderwijs, zorg, welzijn en (semi-)overheidsorganisaties. Jobra wil met haar projecten maatschappelijke impact hebben. Wij zien veel kansen om de wereld mooier te maken; door organisaties met elkaar te verbinden en te helpen met het realiseren van hun doelen hopen wij daaraan bij te dragen. Zo zijn wij bijvoorbeeld trots op een project waarbij wij scholen en verzorgingstehuis met elkaar verbonden, waardoor buurtbetrokkenheid en verbinding in de wijk tot stand kwamen.

"Liefde voor het ontdekken van betekenis en potentieel"

In mijn leven heb ik kennis mogen maken met de kracht van "betekenis". Ik was werkzaam als marketeer in het bedrijfsleven in New York en later bij bedrijven als Wehkamp en Nedap. Ik heb met succesvolle organisaties en personen mogen samenwerken. Succes is in de loop der jaren voor mij een relatief begrip geworden. Succes voor jezelf betekent eigenlijk "geluk". Wanneer veel mensen gelukkig zijn heb je dus een succesvolle organisatie zou je kunnen stellen. Wanneer mensen bereid zijn om samen tot de kern te gaan, gezamenlijk te zien wat hun betekenis echt is kunnen ze hun potentieel inzetten en heel succesvol en dus gelukkig worden. Wanneer je werkt in of met maatschappelijke organisaties verander je daarmee de samenleving. Hierbij helpen, verbinden en inspireren is mijn persoonlijke drijfveer.

"Op kernwaarden kun je organisaties bouwen."

Docent drama, een paar jaar acteur, daarna kort in de commercie bij de krant. Toen als copywriter en later creative director in de reclame. In die tijd ontwikkelde ik multinationals en grote (publieke) organisaties als corporate en werkgeversmerk: o.a. KLM, Belastingdienst, Rabobank en vele andere. Ik deed de Pragma Management Cycle en ben sinds 2000 zelfstandig. Creative director en (script/copy)writer: films, teksten, blog, boeken. Vooral: inspirator. Ik help mensen ontdekken wat hun betekenis is en die van de organisatie. Ik ben gangmaker in kernwaarden. Daarbij richt ik me op (jeugd/ouderen)zorg, onderwijs, welzijn, ngo's en publieke organisaties. Het wordt tijd dat we de waarde van die organisaties herontdekken. Waar mensen met mensen werken wordt echt en serieus waarde toegevoegd. Dus die mensen moeten we veel meer waarderen. Daarom kies ik voor participerende werkvormen. Dat is ook het idee achter Wij filmen zelf - een methode om film maken te combineren met bewustwording over thema's of kernwaarden in of rondom de organisatie. Mijn eigen merk is The Ausbilders.

11722429_946577342047519_4589205514195744657_o

"Vanuit betekenis ontwerpen is mijn passie"

desiree_BW

Bijna een half leven geleden stond ik voor de keuze: wat ga ik studeren? Waar wil ik dagelijks mee aan de slag? Ik wil creatief bezig zijn, maar ook praktisch en dan ook het liefst te maken hebben met kinderen en/of de zorg en op een zodanige manier dat je echt iets toevoegt aan het leven van die mensen die er mee te maken hebben. Geen makkelijke combinatie... maar in de opleiding Industrieel Ontwerpen kon ik mijn ei goed kwijt. Een leuke studietijd in Enschede en daarna in Delft heeft mij veel gebracht. Als ontwerper ben je de spin in het web bij de (her)ontwikkeling van producten en processen, in de breedste zin. Wanneer mensen een idee hebben en je dat gestalte mag geven zodat het zich versterkt is geweldig. Veranderingen - in producten, omgeving of organisatie - zijn bijzonder en vragen om een goede begeleiding. Mooie en praktische dingen creëren, betrokken zijn bij bijzondere projecten, precies en gestructureerd werken, snel schakelen en telkens nieuwe uitdagingen aangaan: dat is mijn dagelijkse werk bij Jobra!

"Nieuwe ideeën ontwikkelen en ze dan met een team gepassioneerde mensen waarmaken, dat drijft mij"

Binnen Jobra zorg ik voor de grote lijnen. Alles dat door de creatieven en de visionairs wordt bedacht probeer ik in het geheel in te passen zodat het ook echt uitgevoerd kan worden. Een klankbord hierin zijn en zien dat mensen zich daardoor sterker voelen vind ik heel aantrekkelijk aan mijn werk.

"Er voor zorgen dat alles soepel loopt en dat alles op de juiste plek landt, dat vind ik mooi"

Ik werk al lange tijd voor Jobra. Mijn brede ervaring in het bedrijfsleven heeft mij altijd naar de administratieve zijde van het bedrijfsproces getrokken. Ik ben in de laatste jaren ook voor mijzelf als bewegingscoach begonnen. De combinatie met het werk bij Jobra is leuk en afwisselend.

Locatie