Bibliotheek Enschede

Aanleiding

De bibliotheek en de gemeente Enschede zijn gezamenlijk opgetrokken om de bibliotheek vanuit een sterke verbinding met haar omgeving tot een vernieuwde  presentatie te brengen. De verbinding met haar huidige klanten maar ook de samen-werking met de retailers, horeca, het onderwijs en de zorg stond hierbij centraal.

Het dienstenpakket en het verdienmodel van de bibliotheek zijn opnieuw tegen het licht gehouden en er is gekeken hoe een bibliotheek haar diensten in een stad, ook op buurtniveau kan aanbieden en optimaliseren.

Lezen

Werkwijze

De directeur van de bibliotheek en en de wethouder hebben vertegenwoordigers vanuit onderwijs, gemeente, het bedrijfsleven, kunst en cultuur bij Jobra op kantoor gevraagd aan tafel te komen en mee te denken over de toekomst van de bibliotheek.

Vanuit een Songs2Values© workshop heeft deze groep prachtige kernwaarden ontwikkeld die passen bij de toekomst van de bibliotheek in de stad. Vanuit deze kernwaarden is vervolgens een vervolgsessie georganiseerd waarbij de groep nog verder werd uitgebreid voor een Wouldn’t it be great if…© workshop. Tijdens deze sessie is de droom die de stakeholders van de bibliotheek hebben helder geformuleerd.

Resultaat

Het concept rond de bibliotheek is gerevitaliseerd met input van vele nieuwe partners van de bibliotheek. Op dit moment wordt een verbouwing richting het aangrenzende winkelcentrum onderzocht en is een horeca partner aangesloten. Ook zal het aantal bibliotheken in de wijken van Enschede toenemen door samenwerking met de scholen, die door dit project tot stand is gekomen.

OBE - Kernwaarde magisch
OBE - Kernwaarde onbevangen
OBE - Kernwaarde ont-moeten

Bibliotheek Enschede

Bezoek website