KBS de Kubus: aandacht op elk vlak!

Aanleiding

De Kubus is een katholieke basisschool in de voormalige Vogelaar-wijk Velve-Lindenhof in Enschede. Kenmerkend voor de school is rust, structuur en kwalitatief goed onderwijs. Wij halen graag het beste in onze kinderen naar boven. Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

De school is gevestigd in het nieuwe wijkcentrum, waar ook een collega-school plaats in zal nemen. Die school profileert zich als Steve Jobs-school, waar een aanzuigende werking van uit zal gaan. De Kubus heeft Jobra gevraagd om haar te helpen hier een antwoord op klaar hebben en dat vanuit de eigen kracht en eigenheid te vertellen.

Kubus - Visual aandacht
Kubus - Visual kleurrijk
Kubus - Visual genieten

Kernwaarden als basis van alles

De Kubus heeft gekozen voor Aandacht als basis voor haar manier van communiceren en verbinden met al haar relaties. In de snel veranderende samenleving ontbreekt aandacht steeds meer. Zij wil daarvoor waken. Op De Kubus mag je zijn wie je bent, jij telt mee, want alle kinderen worden sterren als je ze laat stralen. De Kubus gaat duidelijk maken wat aandacht geven voor haar betekent. Ons motto is dan ook alles wat je aandacht geeft groeit!

De kracht van dit project zit in participatie. De Kubus ontwikkelt zich als school en als organisatie door samen met ouders en leerlingen haar betekenis te herontdekken en te ontwikkelen.  Het is een school die de ouders echt laat meepraten door ze een echte plek te geven bij de ontwikkeling van haar kernwaarden. Die kernwaarden zijn het fundament waarop onze school is gebouwd. Het bepaalt ons handelen en ons gedrag. Wij vinden het enorm belangrijk dat ouders daarin een duidelijke stem hebben. Daarom hebben we een aantal van hen gevraagd om mee te doen met ons kernwaarden-ontwikkeltraject Songs2Values©. Zo krijgt de stem van de ouders een gezicht en een geluid binnen onze school. In wat we doen en in wat we laten. Wij willen als school namelijk samen met ouders het beste uit onze kinderen halen!

Aanpak

Met het team zijn door middel van de workshop Songs2Values© zes sterke waarden geformuleerd. Ook de leerlingen zijn druk aan de slag geweest om hun visie op de school zichtbaar te maken. Dit hebben de groepen 3 tot en met 8 in een Poster Power© workshop gedaan, terwijl de kleuters door middel van een geleide fantasie (Storytelling©) hun input gegeven hebben die daarna ook in een poster is verwerkt.

Aandacht – Genieten – Kleurrijk – Geborgenheid – Schitteren – Verwondering: dat zijn de kernwaarden van KBS de Kubus. Deze hebben een prachtige, bijpassende beschrijving gekregen en zijn duidelijk zichtbaar in de school en op de website, evenals de posters. Zij vormen tenslotte de basis van het onderwijs op De Kubus!

Kubus - Poster kleuters
Kubus - Poster groep 4
Kubus - Poster groep 8
Kubus - Poster groep 8

Resultaat

De kernwaarden en de posters van de leerlingen hebben een mooie plek in het gebouw gekregen. Zodra je de school inloopt, wordt je welkom geheten middels een welkomstekst en zie je een grote levensboom, waar de foto’s in hangen van alle leerlingen en leerkrachten van De Kubus. Deze boom wordt elk seizoen passend aangekleed. Ook in de klassen zijn kleine bomen aan de wand geplaatst.

De Kubus kan vol trots haar betekenis uitdragen: in het gebouw maar zeker ook in de manier waarop leerlingen, team en directie hun omgeving benaderen en zich uitspreken over de school. We zijn trots op onze plek, maar vooral op wat we daar met elkaar ‐ team, leerlingen en ouders ‐ gaan bereiken. Wij bouwen samen aan de toekomst van onze leerlingen.

Aansluitend op de aankleding van het gebouw is door Jobra ook ondersteuning geboden aan de vernieuwing van het logo van de school. Deze is afgestemd op de echte betekenis van de school en past bij De Kubus en de manier waarop zij haar eigen identiteit naar buiten uitdraagt.

Kubus - Welkom
Kubus - Levensboom
Kubus - Aandacht

KBS de Kubus

Bezoek de website