de Posten: van en voor de wijk

Aanleiding

De Posten wil graag verbouw plegen en het woon- en zorgconcept aanpassen naar de toekomstige eisen en behoeftes en zo een klantgerichte organisatie zijn die midden in de samenleving en dichtbij de mensen in de wijk staat. Op dit moment doet zij dit met diensten op het gebied van zorg en welzijn, met de verhuur van woningen en het creëren van een fijn thuis voor cliënten die bij haar wonen, maar wil dit uitbreiden naar een centrum van en voor de wijk.

De Posten heeft voor het doorontwikkelen van haar visie en ondersteuning in het aankomende bouwproces Jobra gevraagd haar te ondersteunen. Daarbij wordt gewerkt aan de hand van de Circle of Vitality©, waarmee alle stappen naar toekomst vanuit de kern genomen worden, in samenwerking met een grote groep betrokken medewerkers, cliënten en andere stakeholders.

Circle of Vitality©

Een helder beeld van de ambitie en visie voor de toekomst vormen de basis van van het veranderproces dat de Posten gaat starten om zo haar betekenis in de wijk te vergroten. Het hele proces wordt vastgelegd in de Circle of Vitality© van de Posten.

We starten met The Springboard: samen achterhalen we de betekenis van de organisatie. De Posten is ervan overtuigd dat de basisfaciliteiten van en voor de samenleving om de organisatie en haar diensten heen georganiseerd moeten worden. De functionaliteiten daarvan zullen niet alleen gebruikt en bekostigd moeten worden door inkomsten uit verpleeghuiszorg- en verpleging. Daarom is gekozen voor een participatieve ontwikkelwijze. Hierbij zijn – naast het eigen team –  cliënten, partners, ondernemers, aangrenzende scholen en andere stakeholders gevraagd om mee te denken in de ontwikkeling van een visie voor de toekomst, door middel van verschillende workshops. Vanuit de workshop Songs2Values© zijn vijf sterke waarden geformuleerd en is er in de doorvertaling van deze waarden een duidelijke betekenis beschreven waar de Posten voor staat en waar ze voor gaat. Naar aanleiding van deze succesvolle sessie is de groep nog verder uitgebreid, om met zo’n vijftig vertegenwoordigers van de omgeving de droom van de Posten via de Wouldn’t it be great if…©-workshop helder te formuleren.

Het Springboard is gecomplementeerd met een innovatiethema voor de toekomst. Het innovatiethema vertelt dat er in de organisatie op allerlei terreinen vernieuwing gaat plaatsvinden en dat het dus een ontdekkingsreis is. Waar die reis naartoe voert, staat in het nieuwe motto van de organisatie (de payoff): De Posten is van ons. Vanuit het Springboard wil de Posten nu graag met drie groepen – in zogeheten Jumpteams – de doorontwikkeling richting gebouw en omgeving, de inhoudelijke zorg en de partneractiviteiten maken. Dit zal gedaan worden middels diverse workshops in The Jump.

De Posten - Betrokken aan het werk
de Posten - Kernwaarde zelfbewust

Jumpteams aan de slag

Hoe geef je de ambitie en plannen die daarbij horen vorm? Wat zijn concrete criteria voor het traject van de verbouwing en keuzes voor de toekomst? Antwoord daarop is te vinden in vragen zoals hoe kunnen we onze zorg vernieuwen en verbeteren? Welke innovaties zijn er zoal en welke verdienen een plek bij de Posten? Wat wordt onze positie in de samenleving en hoe kunnen we de wijk en al onze relaties van daaruit versterken? Hoe gaan we daarover vertellen?

In dit kader zijn de jumpteams Zorg & Innovatie, Externe relaties & Positionering samengesteld die in interactieve workshops aan de slag zijn gegaan. Deze jumpteams bestaan onder andere uit medewerkers, vrijwilligers en cliënten van de Posten, diverse zorg- en welzijnsprofessionals, betrokken leveranciers en andere stakeholders.  De resultaten hiervan zijn verwerkt tot een praktisch overzicht over de toekomst van de Posten, waarin te zien is wat de gewenste functies en voorzieningen zijn op verschillende gebieden (denk aan wonen, zorg, ontmoeting etc.) en dus voor de verschillende gebruikers van de Posten.

Aan het werk (1)
Aan het werk (2)

Verder hebben de jumpteams stilgestaan bij de visualisatie van de functies en voorzieningen: hoe ga je het vormgeven, wat voor sfeer en uitstraling krijgt het, welke kleuren en materialen passen bij het totaalconcept? Dit is verwerkt in meerdere inspiratieborden, die het startpunt vormen voor het invullen van de bouwstenen voor de Map4Design© waarin de stap naar het uiteindelijke ontwerp gemaakt wordt.

Groepsfoto jumpteams
Opbrengst workshop
Inspiratiebord buiten

Trendanalyse

Wat gebeurt er in den lande, waar kunnen we inspiratie en ervaringen opdoen met soortgelijke leefconcepten? Welke veranderingen in regelgeving en de samenleving zijn van invloed op de diensten die we (willen) leveren? Hoe staat ons land, en dan in het bijzonder onze wijk, ervoor en op welke manier kan de Posten daarop inspelen? Veel vragen waarvan de antwoorden worden gezocht en verwerkt in een trendanalyse. Deze trendanalyse zal onder meer samen met de uitkomsten van de workshops met de jumpteams, de basis vormen van een vernieuwde visie en leefconcept van de Posten.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de trendanalyse, waarna Jobra samen met de Posten aan slag gaan met de volgende stap in het proces dat toewerkt naar het invullen en vormgeven van het eindontwerp.

de Posten

Bezoek de website