Daltonschool de Rank: vrije keus in de hal

Aanleiding

Daltonschool de Rank is een basisschool waar het onderwijs goed en eigentijds is en waarbij de Daltonprincipes de basis vormen van de manier van werken door het team en de kinderen. De lokalen en de gangen bieden ruimte aan zelfstandig en samen werken, maar het hart van de school is toe aan vernieuwing om zo meer mogelijkheden te bieden aan de kinderen, maar ook het team, ouders en andere betrokkenen.

Op de Rank is er voortdurende aandacht voor doordachte vernieuwing en verbetering.  Jobra is daarom gevraagd om samen met het team te werken aan het meer zichtbaar maken van de betekenis van de school en haar onderwijsconcept in de centrale hal van het gebouw. Op deze plek moet er ruimte geboden worden aan werkende kinderen, maar ook aan ouders en andere betrokkenen die bezig zijn in, om en voor school.

Kernwaarde Rank - Sprankelend
Kernwaarde Rank - Lef
Kernwaarde Rank - Puur

Kernwaarden als basis

Als Daltonschool heeft de Rank een aantal vaste waarden waarmee het zijn onderwijs vormgeeft. Het is daarnaast ook van groot belang om de kern van de school, inclusief haar team, kinderen en ouders, helder te hebben en deze duidelijk te kunnen communiceren. De basis van het vernieuwingsproces wordt dan ook gevonden in de workshop Songs2Values, waarbij alle teamleden samen tot hun kernwaarden gekomen zijn: puur, sprankelend, verwondering, trots, verbindend en lef. 

Deze kernwaarden zijn uitgewerkt in pakkende beschrijvingen over hoe ze ‘gebruikt’ worden op school, in de manier waarop gewerkt, gecommuniceerd en gehandeld wordt. Daarnaast worden ze op de website gebruikt en krijgen ze een plek in de school, waarmee elke kernwaarde ook fysiek zichtbaar wordt.

Rank - team aan het werk
Rank - Collage vorm

Van concept naar realisatie

Vanuit de kernwaarden is het vervolgtraject uitgestippeld: de hal gaat een grote verandering ondergaan, gebaseerd op de briefing van het team over de inrichting. Deze briefing volgt uit de interactieve workshop Plan4Visualisation©, waarbij het team aan de slag is gegaan met het vinden van de ‘juiste’ inspiratiebeelden op het gebied van vorm, licht, kleur en beeld. Daarnaast is er ook een inventarisatie gedaan naar de belangrijkste onderwijsmethodieken en de functionaliteiten die men in de hal wil verwerken.

Na de briefing en inventarisatie is door Jobra een Map4Design© gemaakt voor de nieuwe inrichting van de centrale hal. Hierin zijn drie dingen centraal gesteld: focus, nieuwsgierigheid en technologie. Het ontwerp is tot stand gekomen aan de hand van een ‘WhyHowWhat-schema© waarin de drie gebieden uitgewerkt zijn vanuit een waarom-vraag naar wat daar dan voor nodig is. Het ontwerp kenmerkt zich door een verdeling van de ruimte volgens deze drie gebieden met bijpassend meubilair en aankleding.

Rank - Eindontwerp inrichting hal 5
Rank - Eindontwerp inrichting hal 1
Rank - Eindontwerp inrichting hal 2

Het resultaat

Elk deel heeft zijn eigen praktische uitwerking, waarmee het goed past bij het doel van de ruimte. Zo zijn in het ‘focus’-deel individuele werkplekken gecreëerd en ‘schuilhuisjes’ die plek bieden aan één of twee kinderen om zich in terug te trekken om zelfstandig te werken of te lezen. De grote tafel in het hart van de hal biedt veel ruimte aan ontmoeting en ontdekking en past goed bij ‘nieuwsgierig zijn’; nieuwsgierig naar elkaar, naar nieuwe dingen. De speelse vorm is bovendien in te zetten voor grote en kleine groepen, zonder dat de onderlinge afstand tussen kinderen of volwassenen te groot wordt. Het derde gebied in de ruimte is gericht op ‘technologie, robotica en creativiteit’. Het biedt veel flexibiliteit door de verrijdbare tafels in twee verschillende delen, waardoor de werkruimte groter of kleiner gemaakt kan worden. Door gebruik te maken van verschillende zitelementen wordt de mogelijkheid gegeven aan elk kind om te zitten op de manier die het beste bij hem of haar past op dat moment.

De Route2Realisation© heeft geleid naar een frisse start van het nieuwe schooljaar met een prachtige hal die ingericht is als extra speel-, leer- en ontspanplek voor leerlingen maar ook voor leerkrachten en ouders. Een fijn vloerkleed zorgt voor warmte in de ruimte en de op maat gemaakte verlichting straalt! De kernwaarden zijn verwerkt in de verlichting maar ook in 3D-letters op de vides geplaatst. Op die manier worden de hal en de bovenliggende verdieping met elkaar verbonden en is de betekenis van de school ook duidelijk zichtbaar ten tijde van voorstellingen of bijeenkomsten in de hal, waarbij de ruimte leeg gemaakt is door het meubilair eenvoudig te verplaatsen naar de achterzijde (in het aangrenzende speellokaal).

Oplevering Rank 1
Oplevering Rank 3
Oplevering Rank 2