Lumen: Hart van de Wijk

De opdracht

De Woonplaats is een grote woningcorporatie in Enschede. In de Vogelaarwijk Velve-Lindenhof is een nieuw Hart van de Wijk gebouwd. Het totale traject wordt samen met de gebruikers van het Hart van de Wijk doorlopen. De gebruikers zijn: 2 basisscholen, kinderopvang, de GGD, een Centrum voor Jeugd en Gezin, een praktijk voor logopedie, een praktijk voor fysiotherapie en de wijkraad.

Samen met de gebruikers was er al een architect en een ontwerp van het Hart van de Wijk gekozen. Aan ons werd gevraagd of we het traject van de betekenis en uitstraling van het Hart van de Wijk wilden begeleiden. Ook het kiezen van de naam maakte deel uit van de opdracht.

De strategie

We hebben geadviseerd om eerste het onderwerp ‘betekenis’ op de agenda te zetten met als doel om gezamenlijk (dus met alle gebruikers) te komen tot de kernwaarden voor het gebouw en de functie ervan in de wijk. Dit zou het deel erna, van het bepalen van de inrichting in beeld, vorm, kleur en materialen, sterk vereenvoudigen.

Samen met de architect en de projectleider van de woningcorporatie hebben we de aanpak bepaald. In vijf workshops kwamen we tot gezamenlijk gedragen kernwaarden, inrichting en uitstraling. Dit is vastgelegd in een ‘Letter of Intent’ die door alle gebruikers is ondertekend.

De workshops

Er zijn in totaal vijf workshops gegeven: drie met de gebruikers, één met de jongeren en één met de kinderen van beide basisscholen. In de workshops stond steeds het begrip ‘betekenis’ centraal. Aan de jongeren en de kinderen werd gevraagd om hun ideeën over de rol en de betekenis van het Hart van de Wijk door middel van posters duidelijk te maken. Hiervoor werkten ze in kleine teams en maakten ze samen met vormgevers posters die hun ideeën weerspiegelden.

De volwassenen hebben door middel van songteksten als eerste de kernwaarden voor het Hart van de Wijk bepaald. Dit hebben ze in een begeleid interactief proces gedaan. De kernwaarden zijn vervolgens beschreven, waardoor voor iedereen helder is waar ze voor staan. Tegelijkertijd zijn we – ook weer brainstormend en in een interactief proces – met gebruikers gaan bepalen wat de vormgeving, beeldtaal, kleuren en materialen in het gebouw moesten zijn. Dit proces is stapsgewijs doorlopen, waarbij de gemaakte keuzes steeds collectief werden vastgelegd. In dit proces werkten architect en begeleiders vanuit Jobra nauw samen. In de laatste workshop is alles meer in detail doorgenomen, heeft de architect de materialen en kleuren toegelicht en zijn de afspraken hierover in de Letter of Intent gezamenlijk bepaald. Ook is gezamenlijk door de gebruikers bepaald welke naam het Hart van de Wijk gaat krijgen. Tot slot is door alle gebruikers de Letter of Intent ondertekend waarin alle afspraken zijn opgenomen.

Het resultaat

De Letter of Intent vormt een goed afgebakend fundament voor de inrichting van het Hart van de Wijk. Het is een weergave van de overeenstemming tussen alle gebruikers over de betekenis, de inrichting en de uitstraling van het gebouw. Hiermee wordt niet alleen veel discussie in het verdere traject voorkomen, maar is vooral een gezamenlijke basis gelegd voor de rol die het Hart van de Wijk krijgt. Het is duidelijk, door middel van de kernwaarden die door alle gebruikers worden (uitge)dragen, wat het Hart van de Wijk voor iedereen in de wijk en in het gebouw wil betekenen en hoe dat gestalte krijgt. Daarmee gaat het proces veel verder dat het vastleggen van een inrichting en uitstraling. Er is een groot en diepgaand besef gegroeid van wat dit Hart van de Wijk gaat betekenen voor de omgeving. Die helderheid is een expliciete belofte voor deze wijk.

Inmiddels is MFA Lumen (multifunctionele accommodatie) gerealiseerd en heeft op 30 oktober 2015 de officiële opening plaatsgevonden. In het voorjaar van 2016 is ook het Velve-plantsoen helemaal in orde gemaakt en samen vormen zij het kloppend hart en daarmee een echte aanwinst voor de wijk Velve-Lindenhof.

Letter of Intent Lumen

MFA Lumen

Bezoek de website