Villa Nova: school volgens huiskamerconcept

Aanleiding

obs Villa Nova is een nieuwe basisschool van Stichting OOK met een onderscheidend onderwijsconcept, gelegen in de nieuwbouwwijk ‘het Onderdijks’.  De school kenmerkt zich door een (huiselijke) vertrouwde omgeving, waar de kinderen gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. We werken samen met ouders en externe betrokken partners, waardoor de school midden in de samenleving staat.

De Raad van Bestuur van de Stichting OOK heeft Jobra gevraagd om samen met het team de betekenis van de huiskamerconcept school vorm en inhoud te geven. Zowel in kernwaarden als in zichtbare inrichting van het gebouw.

Villa Nova - Hal

De begeleiding

Naar aanleiding van een Songs2Values© workshop is via een Map4Design© een doorvertaling van het concept gemaakt, waarin de kernwaarden van obs Villa Nova gecombineerd worden met het onderwijsconcept. In samenwerking met De Bruin Architecten is gekomen tot een mooie zichtbaarheid van de betekenis van dit vernieuwende concept. De school is nieuw gestart en had nog geen leerlingen, maar is inmiddels uitgegroeid tot de snelst groeiende basisschool in Kampen en kent reeds een wachtlijst voor aanmelding van nieuwe leerlingen.

Conceptontwikkeling Villa Nova

Missie & visie obs Villa Nova

Kinderen van 0 tot 4 jaar worden bij de kinderopvang volgens de pedagogische visie van obs Villa Nova opgevangen, waardoor een doorgaande pedagogische lijn ontstaat. obs Villa Nova biedt ieder kind van 4 tot 12 jaar kwalitatief goed onderwijs in een hoogwaardige digitale leeromgeving die aansluit op de individuele behoeften binnen de groep, waarbij begeleiding op hoog niveau wordt geboden. Daarbij gaan we uit van de veranderende maatschappij waarin de ‘21st century skills’: samenwerken, probleem oplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, leren van en met elkaar centraal staan. De kinderen van obs Villa Nova worden opgeleid tot wereldburgers. Om dit te bereiken moeten kinderen zich (wereld)breed ontwikkelen en kunnen excelleren. Het streven is dat ieder kind minimaal de kerndoelen behaalt. Daarnaast is talentontwikkeling belangrijk. De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces.

Relatie, competentie en autonomie
Door te kiezen voor een huiskamer als lokaal zorgt obs Villa Nova voor een vertrouwde omgeving. In deze omgeving zijn de kinderen en de leerkracht samen verantwoordelijk voor rust, reinheid en regelmaat waardoor ze zich thuis voelen. Hierdoor wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot. Om de veiligheid binnen de huiskamer te waarborgen is ons uitgangspunt het waarderen van elkaars kwaliteiten en tekortkomingen. Wij zien verschillen tussen kinderen als een verrijking. Uiteindelijk zullen kinderen de ruimte ervaren om zich steeds meer te ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers.

Leren doe je met elkaar, van elkaar en alleen
Wij kijken naar de individuele behoefte van een kind, waarbij we opbrengstgericht werken als uitgangspunt hanteren en kiezen voor een passend aanbod gericht op mogelijkheden en grenzen van ieder kind. De groei van het kind, individueel en in de groep, staat voorop en waar wij de ondersteuningsbehoefte van het kind niet kunnen beantwoorden, zoeken we naar een passend aanbod. Leren wordt gezien als een actief sociaal proces. Binnen dit proces krijgen de leerlingen steeds meer medeverantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en worden ze begeleid en gestuurd door professionals. Het hoofddoel van leren is het laten excelleren van kinderen, waarbij het streven is dat ieder kind minimaal de kerndoelen behaalt. De kerndoelen worden vertaald in duidelijke leerlijnen, zodat concrete doelen kunnen worden gesteld die omschrijven wat kinderen moeten kennen en kunnen. Met behulp van de leerlijnen wordt een sterk taal-, lees- en rekenaanbod gecreëerd en krijgt het leren van een tweede taal (Engels) een belangrijke rol. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leerling worden alle gegevens rondom zijn leerproces vastgelegd in een digitaal leerlingvolgsysteem. Daarnaast werken de leerlingen aan een eigen Villa Nova script, waarin ze op hun eigen manier kunnen laten zien hoe zij hun doelen hebben behaald.

Het resultaat

De leerlingen en leerkrachten leren, spelen en werken in een prettige omgeving waar het onderwijsconcept en de kern(waarden) ervan zichtbaar is! De school is nieuw gestart en had nog geen leerlingen, maar is inmiddels uitgegroeid tot de snelst groeiende basisschool in Kampen en kent reeds een wachtlijst voor aanmelding van nieuwe leerlingen.

Villa Nova

Bezoek de website